Notice: Use of undefined constant getValue - assumed 'getValue' in /var/www/akademia/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 367
Zapowiedź - warsztaty filozoficzne

"Warsztat filozoficzny - Moja przestrzeń"

Jarosław Marek Spychała

Herakles, Chrystus i Vader na
rozstajnych drogach

Czyli o etycznym, poznawczym i twórczym poruszaniu się w
przestrzeni publicznej.

LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
1 (sobota) czerwca 2013 r.
godz. 10.00-17.00


CEL WARSZTATU


Celem warsztatu jest przeprowadzenie szeregu praktycznych ćwiczeń
uwrażliwiających moralnie, kształtujących kompetencje komunikacyjne oraz
zdolności twórcze uczniów. Ćwiczenia pozwolą uczniom na rozwijanie ich
umiejętności wzajemnego się rozumienia, współdziałania i osiągania
konsensusu w drodze dialogu.

Szczególny nacisk zostanie położony na przeanalizowanie przez uczniów
relacji: nadawca-odbiorca (w tym: intencja, informacja, kodowanie,
zachowanie, bariery komunikacyjne, kanał komunikacyjny, dekodowanie) oraz
roli języka symbolicznego w codziennej komunikacji (z uwzględnieniem pojęć:
metafora, parafraza, alegoria).

Ćwiczenia będą osnute na kawie filozofii grecko-rzymskiej
judeochrześcijańskiej.


BLOK 1

1. Test 3 minut.
Ćwiczenie demonstrujące wagę i konsekwencje
uważnego czytania tekstów, tzw. czytania ze
zrozumieniem.

2. „Houston mamy kłopoty!”
Ćwiczenie demonstrujące wagę i konsekwencje
precyzyjnego formułowanie i nadawania
komunikatów werbalnych.

3. Szczypta teorii.
Informacje na temat relacji „Nadawca-Odbiorca”,
przyczynach niezrozumień i nieporozumień.


BLOK 2

4. Archetyp
Analiza wybranych dzieł sztuki pod względem
przyczyn ich doniosłości kulturowej.

5. Od Ikara do Steve'a Jobsa
Ćwiczenia dekodujące język komunikatów w
przestrzeni publicznej.

6. „Miecz”
Analiza wybranych fragmentów światowego kina


– dyskusja nad rolą języka symbolicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem pojęć: metafora,
parafraza, alegoria.

BLOK 3

7. Porwanie boeinga
Ćwiczenie pozwalające kształcić zdolności do
pracy zespołowej oraz wspólnego i twórczego
realizowania zadań.

8. Test Mostu
Warsztat kreatywny pozwalający na
przezwyciężania tzw. myślenia schematycznego.

9. Warsztat LEGO-LOGOS
Warsztat kreatywny pozwalający na rozwijanie
zdolności do twórczego i otwartego myślenia.